Pressmeddelande

Civilutskottet säger nej till uthyrning av bostadsrätter utan särskilda skäl

Publicerat: 4 december 2012 klockan 00.00

En majoritet i civilutskottet säger nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt ska få rätt att hyra ut den i andra hand utan att behöva ange en orsak. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag. I övrigt säger utskottet ja till regeringens förslag om nya regler för privatuthyrning av bostäder.

Syftet med regeringens förslag i budgetpropositionen är att förenkla reglerna för privatuthyrning och att öka uthyrningen på orter där det råder bostadsbrist. Bland annat ska den som hyr ut en bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annan bostad få rätt att sätta hyran friare än i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som i dag ansöka om hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det däremot inte längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.

I dag måste den som vill hyra ut sin bostadsrätt kunna ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning. Enligt regeringens förslag ska några skäl inte längre behövas för att få tillstånd att hyra ut. Undantaget är om ägaren under de senaste tre åren själv har bott i lägenheten i mindre än ett år.

Utskottet föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 februari 2013.

Utskottet säger nej till uthyrning utan särskilda skäl

En utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att riksdagen säger nej till den del av regeringens förslag som gäller rätten att hyra ut bostadsrätter utan att ange några skäl. Utskottets förslag grundar sig på motioner från S, MP och V.

De fyra partierna motiverar sina ställningstaganden i varsitt särskilt yttrande. S anser att det saknas en analys av vilka konsekvenser regeringens förslag skulle få för övriga delar av bostadsmarknaden. MP menar att förslaget begränsar bostadsrättsföreningens rätt att bestämma om sin gemensamma egendom och gör det svårare för mindre föreningar att verka. SD är kritiska till beredningen av förslaget och tveksamma till om den kan godtas som underlag för att förändra rättigheterna för bostadsrättsföreningarna och dem som äger bostadsrätter. V hänvisar till att de flesta remissinstanserna är negativa till förslaget, bland annat eftersom det är en för stor inskränkning i föreningsfriheten och i föreningarnas möjlighet att förvalta sina fastigheter.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska få hyra ut om inte han eller hon kan ange en orsak. Regeringspartierna håller med om att en bostadsrättsförenings styrelse bör kunna säga nej till uthyrning om det finns befogade skäl, men påpekar att en sådan möjlighet finns i regeringens förslag. Syftet med regeringens förslag är att öka tillgången till privatuthyrda bostäder, och om inte riksdagen säger ja till regeringens förslag i sin helhet kommer de största effekterna enligt regeringspartierna att utebli.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Bengt Billquist, utskottsråd i civilutskottet, telefon 08-786 42 53.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet. Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt måndagen den 17 december, beslut tisdagen den 18 december.

Dokument

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder

Johanna Blomqvist Informationsenheten, 08-786 47 34, 020-349 00 00