Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 12 december 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 december. Några av de frågor som ska diskuteras är fiskekvoter för nästa år, nya besiktningsregler och en strategi för att skydda Europas vattenresurser.

Tid: Fredagen den 14 december klockan 09.00

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Jordbruk och fiske

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med nämnden inför jordbruks- och fiskerådet den 18-20 december.

Rådet väntas nå en politisk överenskommelse om fastställandet av nästa års fiskemöjligheter i Västerhavet och Svarta havet. På dagordningen står också revideringen av torskplanen för Västerhavet.

Transport och telekommunikation

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och it- och energiminister Anna-Karin Hatt ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi den 20 december.

Transportministrarna väntas anta en allmän inriktning om förslaget till nya regler för kontrollbesiktning av motorfordon och tillhörande släpvagnar. De väntas även anta slutsatser med anledning av kommissionens meddelande om framtidens utmaningar för EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU. Rådet väntas också godkänna undertecknandet av ett övergripande luftfartsavtal med Israel.

It-ministrarna väntas hålla en riktlinjedebatt om kommissionens förslag till förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. På dagordningen står även en riktlinjedebatt om halvtidsöversynen av den digitala agendan och om digitala marknader med anledning av den årliga tillväxtöversikten inom ramen för Europa 2020-strategin.

Miljö

Miljöminister Lena Ek ska samråda med nämnden inför mötet i miljörådet den 17 december.

Miljöministrarna väntas anta slutsatser om en strategi för att skydda Europas vattenresurser. Med anledning av den årliga tillväxtöversikten väntas de även diskutera hur den europeiska planeringsterminen kan bli grönare. Rådet väntas även hålla en riktlinjedebatt om kommissionens förslag till EU:s nya miljöhandlingsprogram fram till år 2020.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97