Pressmeddelande

Utbildningsutskottet vill ha bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasiet

Publicerat: 26 april 2012 klockan 00.00

Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för individen och samhället. Ett enigt utbildningsutskott vill därför att regeringen förbättrar studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledning är av stor betydelse för att underlätta den enskildes studie- och yrkesval, menar utskottet. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler elever väljer en utbildning som motsvarar deras förväntningar och behov. Det också kan bidra till att förbättra genomströmningen i gymnasieskolan.

Utskottet anser också att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Regeringen bör därför vidta de åtgärder som behövs för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan. Utskottet gjorde tillkännagivandet med anledning av en S-motion från allmänna motionstiden 2011.

För mer information

Ring Roger Aule, föredragande i utbildningsutskottet, på telefon 08-786 42 44. Utbildningsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 24 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000