Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 25 april 2012 klockan 00.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 27 april. På agendan står bland annat finansiering av internationella klimatåtgärder och regler för kapitaltäckning.

Tid: Fredagen den 27 april klockan 08.15

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg samt finansmarknadsminister Peter Norman ska samråda med EU-nämnden inför det extrainsatta mötet i Ekofinrådet den 2 maj.

Rådet förväntas fatta beslut om en allmän inriktning för lagstiftningsförslag om kapitaltäckningsregler.

Rådet förväntas även godkänna och anta slutsatser om åldranderapporten för 2012. Vidare förväntas finansministrarna anta slutsatser om internationell klimatfinansiering med särskild fokus på snabbstartsfinansiering.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Carl B Hamilton (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 57 65.

Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51.

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Gergö Kisch Pressekreterare, 08-786 58 88