Pressmeddelande

Samråd inför extra Ekofin-möte

Publicerat: 24 oktober 2011 klockan 00.00

EU-nämnden sammanträder tisdagen den 25 oktober klockan 8.45 i Skandiasalen.

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför det extrainsatta mötet i Ekofin-rådet den 26 oktober.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97