Pressmeddelande

Öppet samråd i EU-nämnden inför extra EU-toppmöte

Publicerat: 24 oktober 2011 klockan 00.00

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 25 oktober klockan 08.00.

Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt med EU-nämnden inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet den 26 oktober om den ekonomiska situationen i EU.

EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och övriga ledamöter inbjuder intresserade att följa samrådet från läktaren till Skandiasalen (N3), ingång från Mynttorget 1A (se karta på riksdagens webbplats). Ackrediterade journalister har i mån av plats tillträde till Skandiasalen.

Sammanträdet sänds även på storbilds-tv vid ingången till Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A, och via webb-tv på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se. Se www.svt.se/svtforum för eventuella tv-sändningar.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97