Pressmeddelande

System för att spåra finansiering av terrorism, brottsoffers rättigheter, extrainsatt möte i allmänna rådet

Publicerat: 20 oktober 2011 klockan 00.00

EU-nämnden fredagen den 21 oktober

– System för att spåra finansiering av terrorism – Brottsoffers rättigheter – Extrainsatt möte i allmänna rådet

EU-nämnden sammanträder fredagen den 21 oktober klockan 09.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Statssekreterarna Magnus Graner och Minna Ljunggren ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 27-28 oktober. På dagordningen står riktlinjedebatter om tillgängliga alternativ för ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism, samarbetet i rättsliga och inrikes frågor inom ramen för det östliga partnerskapet, förslaget om rätt till försvarare i straffrättsliga förfaranden samt förslaget till brottsofferdirektiv. Rådet förväntas även diskutera en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare samt anta förslaget till europeisk pakt mot syntetisk narkotika. Vidare väntas rådet få lägesrapporter och ha en diskussion i frågor rörande det gemensamma europeiska asylsystemet. Rådet förväntas nå en politisk överenskommelse om att ändra reglerna om lokal gränstrafik vad gäller Kaliningradområdet. På agendan står också skyddsgrundsdirektivet, direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot och sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt direktivet om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd och om en gemensam uppsättning rättigheter. Bland övriga dagordningspunkter kan nämnas Greklands nationella handlingsplan för asylreform och migrationshantering, avtal mellan EU och USA om uppgiftsskydd och en gemensam köplag för EU.

Avslutningsvis ska statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström samråda med nämnden inför allmänna rådets extrainsatta möte den 22 oktober.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97