Pressmeddelande

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (IPU) deltar i IPU:s 125:e församling i Bern 16-19 oktober

Publicerat: 14 oktober 2011 klockan 00.00

Den 16-19 oktober äger IPU:s årliga höstförsamling rum i Bern, Schweiz. Den svenska permanenta IPU-delegationen som deltar består av delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande Krister Örnfjäder (S), andre vice ordförande Ulrika Karlsson (M), Ulf Nilsson (FP) och Monica Green (S).

IPU möts två gånger per år, för en höstförsamling och en vårförsamling. Fokusfrågor vid höstförsamlingen i Bern berör bland annat god samhällsstyrning som ett verktyg för att uppnå fred och säkerhet och demokrati, omfördelning av såväl resurser som inflytande på den internationella arenan, samt parlamentens roll för att säkerställa kvinnors och barns hälsa.

Riksdagsstyrelsen utser sedan 2004 en svensk delegation till IPU. IPU är ett samarbetsorgan mellan världens parlament och består av parlamentariker från 157 medlemsländer.

Ytterligare information

Lena Eklöf, delegationssekreterare för den svenska IPU-delegationen, telefon 08-786 6042, 070-993 47 82, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54