Pressmeddelande

Energiskattedirektivet, skatt på finansiella transaktioner, villkoren för ekonomiskt bistånd till Grekland

Publicerat: 2 november 2011 klockan 00.00

EU-nämnden sammanträder måndagen den 7 november klockan 13.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Finansminister Anders Borg ska samråda med nämnden inför Ekofin-rådets möte den 8 november. Finansministrarna ska bland annat följa upp Europeiska rådets möte den 23 oktober och G20-toppmötet den 3-4 november. Rådet ska hålla en riktlinjedebatt om energiskattedirektivet och anta slutsatser om utformningen av en resultattavla för övervakningen av makroekonomiska obalanser.

På dagordningen står även förslaget om skatt på finansiella transaktioner och beslut om villkoren för betalning av ekonomiskt bistånd till Grekland. Finansministrarna förväntas också anta slutsatser om internationell klimatfinansiering.

Tommy Forsell Pressekreterare, , 08-786 57 97