Pressmeddelande

EU-nämnden fredagen den 18 november

Publicerat: 16 november 2011 klockan 00.00

Energieffektivitet
Europeisk energiinfrastruktur
EU:s externa energipolitik

EU-nämnden sammanträder fredagen den 18 november klockan 09.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt ska samråda med nämnden inför energirådets möte den 24 november. På dagordningen står lagstiftningsförslag om energieffektivitet, energiinfrastruktur samt säkerheten vid utvinning av olja och gas till havs. Rådet väntas även behandla en lägesrapport inför Europeiska rådet den 9 december och anta slutsatser om EU:s externa energipolitik.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97