Pressmeddelande

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Publicerat: 21 mars 2011 klockan 00.00

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 23 mars klockan 8.30. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 24-25 mars där den ekonomiska politiken och utvecklingen i Libyen och södra grannländerna samt Japan väntas stå i fokus.

EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och övriga ledamöter inbjuder intresserade att följa samrådet från läktaren till Skandiasalen (N3), ingång från Mynttorget 1A (se karta på riksdagens webbplats). Ackrediterade journalister har i mån av plats tillträde till Skandiasalen.

Sammanträdet sänds även på storbilds-tv vid ingången till Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A, och via webb-tv på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se. Se www.svt.se/svtforum för eventuella tv-sändningar.

Tommy Forsell Pressekreterare, , 08-786 40 00