Pressmeddelande

Riksdagsdelegation till Rom för debatt om läget i Medelhavsregionen

Publicerat: 2 mars 2011 klockan 00.00

Sedan 2004 finns ett politiskt organ för Medelhavsområdet (EMPA Euro-Mediterranean parliamentary Assembly) som samlar företrädare från EU-parlamentet, de nationella parlamenten i EU-länderna samt ett antal företrädare för andra stater runt Medelhavet. Den svenska delegationen från riksdagen leds av Hans Wallmark (M), ordförande, och Kerstin Engle (S), vice ordförande.

Fredag 4 mars hålls den årliga sessionen, i år i Rom. Dagordningen inleds med diskussion om den senaste tidens händelseutveckling i regionen. Libyen står utanför samarbetet men i övrigt deltar länder som Tunisien, Egypten, Algeriet och Marocko. Även Israel och Palestinska myndigheten deltar. Sessionen består av totalt 280 valda företrädare från drygt 40 olika parlament.

Andra områden som kommer att behandlas under sessionen är religions- och kulturdialog samt kvinnornas ställning.

Sessionen föregås av utskotts- och rådsmöten torsdag 3 mars.

För kontakt

Riksdagens EMPA-delegation (Euro-Mediterranean parliamentary Assembly):Hans Wallmark (M), ordförande, 070-695 41 00Kerstin Engle (S), vice ordförande, 070-28 58 376Désirée Pethrus (KD), 070-394 15 33Ulrik Nilsson (M), 070-81 81 629Olle Thorell (S), 070-307 00 55Abir Al-Sahlani (C), 08-786 44 07

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54