Pressmeddelande

Öppet seminarium om hållbara städer

Publicerat: 2 mars 2011 klockan 00.00

Städer spelar en central roll för minskningen av utsläpp av växthusgaser och anpassningen till det förändrade klimatet eftersom en stor del av de globala växthusgasutsläppen sker i städer. Samtidigt erbjuder städer stora möjligheter till en mer hållbar livsföring. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av tre riksdagsutskott och som presenteras vid ett öppet seminarium den 8 mars.

Rapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden” har tagits fram på uppdrag av civilutskottet, trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Vid seminariet kommer tre forskare att belysa slutsatserna i rapporten med fokus på hur hållbara och klimatsmarta städer kan se ut i framtiden. Därefter kommer Norra Djurgårdsstaden och Malmö stad att tas upp som exempel på hur ny kunskap kan omsättas i stadsplaneringen.

Tid: Tisdag den 8 mars kl. 13.00–15.25
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksgatan 2 (för media) eller Riksplan (för allmänhet)

Program

13.00

Öppnande Anders Ygeman, Trafikutskottets ordförande

13.05

Inledning June Carlsson, moderator

13.10

Hållbara transporter Fil dr Marie Thynell, Göteborgs universitet

13.25

Hållbart byggande och boende Prof. Bahram Moshfegh, Linköpings universitet

13.40

Grönområdens funktion i staden Prof. Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

13.55

Kaffepaus

14.10

Diskussion

14.30

Exempel på omsättning av ny kunskap i stadsplaneringen Norra Djurgårdsstaden. Staffan Lorentz, Projektchef Exploateringskontoret, Stockholms stad

14.45

Exempel på omsättning av ny kunskap i stadsplaneringen Malmö stad. Katarina Pelin, Miljödirektör Malmö stad

15.00

Efterföljande diskussion

15.20-15.25

Avslutning Lars Tysklind, ordförande i den parlamentariska referensgrupp som har lett arbetet med översikten

Rapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden (2010/11:RFR3)” och tidningen Ungdomars visioner om den framtida staden, Sveriges riksdag, 2011” kommer att finnas tillgänglig för medier vid seminariet samt publiceras på riksdagen.se

Webb-tv och tv

Seminariet kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

Kontaktperson

Helene Limén, forskningssekreterare, telefon 08-786 64 58, 070-355 13 75, e-post helene.limen@riksdagen.se

Ackreditering

Tag med riksdagens pressackreditering! Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54