Pressmeddelande

Handlingsplan för energieffektivitet, asyl och migration, schengenutvärdering av Bulgarien och Rumänien

Publicerat: 7 juni 2011 klockan 00.00

EU-nämnden den 8 juni

– Handlingsplan för energieffektivitet – Asyl och migration – Schengenutvärdering av Bulgarien och Rumänien

EU-nämnden sammanträder onsdag den 8 juni klockan 13.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska justitieminister Beatrice Ask samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet rättsliga och inrikes frågor den 9-10 juni. Rådet väntas anta slutsatser bland annat om utvärderingen av Bulgarien och Rumäniens anslutning till Schengen, om kampen mot organiserad brottslighet, om åminnelsen av brott som begåtts av totalitära regimer samt om årsrapporten om Eurojust. På rådets dagordning står även antagandet av allmän inriktning om angrepp mot informationssystem samt om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system. Rådet väntas även nå en allmän delöverenskommelse om en europeisk utredningsorder samt nå en politisk kompromiss som rör arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.

Migrationsminister Tobias Billström ska samråda med nämnden om asyl- och migrationsfrågorna på rådets dagordning den 9-10 juni. Rådet väntas hålla en första diskussion om miniminormer för mottagande av asylsökande och om medlemsstaternas förfarande för att bevilja eller återkalla internationellt skydd. På rådets dagordning står också antagandet av slutsatser rörande migration och en dialog om migration, rörlighet och säkerhet med södra Medelhavsområdet samt om fastställandet av EU:s återtagandestrategi.

Statssekreterare Daniel Johansson ska samråda med nämnden inför energirådet den 10 juni. På rådets dagordning står antagandet av slutsatser om handlingsplanen för energieffektivitet 2011,  en uppföljning av det informella energirådet i maj om energifärdplan för 2050, lägesrapport från ordförandeskapet om funansieringsbehov för energiinfrastruktur samt information om stresstester av europeiska kärnkraftverk

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 54 88