Pressmeddelande

Statsrådens arvoden höjs

Publicerat: 28 juni 2011 klockan 00.00

Statsrådens arvoden höjs från den 1 juli 2011. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 144 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kr per månad till 115 000 kr.

Beslutet är fattat av Statsrådsarvodesnämnden, som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Elisabet Reimers.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av ordförande Ove Nilsson, telefon 0708-15 42 82. Sekreterare Elisabet Reimers nås på telefon 08-561 693 74 eller 0708-71 17 61.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54