Pressmeddelande

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Publicerat: 20 juni 2011 klockan 00.00

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 22 juni klockan 13.00. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 23-24 juni där den ekonomiska situationen i EU och migrationsfrågor förväntas att stå i centrum.

EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och övriga ledamöter inbjuder intresserade att följa samrådet från läktaren till Skandiasalen (N3), ingång från Mynttorget 1A (se karta på riksdagens webbplats). Ackrediterade journalister har i mån av plats tillträde till Skandiasalen.

Sammanträdet sänds även på storbilds-tv vid ingången till Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A, och via webb-tv på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se. Se www.svt.se/svtforum för eventuella tv-sändningar.

Tommy Forsell Pressekreterare, 08-786 57 97