Pressmeddelande

Lagstiftningspaketet för ekonomisk styrning, utvecklingen i det södra grannskapet, biologisk mångfald

Publicerat: 15 juni 2011 klockan 00.00

EU-nämnden den 17 juni

– Lagstiftningspaketet för ekonomisk styrning – Utvecklingen i det södra grannskapet – Biologisk mångfald

EU-nämnden sammanträder fredagen den 17 juni klockan 08:00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden inför Ekofin-rådet den 20 juni om antagandet av en uppdatering av den allmänna riktlinjen gällande lagstiftningspaketet för förstärkt ekonomisk styrning. Rådet väntas även anta rekommendationer gällande de integrerade riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik, den så kallade europeiska terminen. På rådets dagordning står även antagandet av en allmän riktlinje för dels förslaget om insättningsgarantier, dels förslaget om OTC-derivat. Vidare ska rådet ta ställning till ett beslut om EU-garanti för att täcka eventuella förluster i samband med Europeiska investeringsbankens (EIB) långivning utanför EU samt anta slutsatser om kvalitetsstyrning för europeisk statistik.

Utrikesminister Carl Bildt ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikesfrågor den 20 juni. Rådet väntas diskutera och besluta om rådsslutsatser rörande en strategisk översyn av den Europeiska grannskapspolitiken och den senaste utvecklingen i det södra grannskapet. På rådets dagordning står även en diskussion och antagandet av rådsslutsatser om Sudan, Västra Balkan, Vitryssland och fredsprocessen i Mellanöstern.

Miljöminister Andres Carlgren ska samråda med nämnden inför mötet i Miljörådet den 21 juni. Rådet väntas hålla en diskussion och anta slutsatser om skydd av vattenresurser och en integrerad hållbar vattenförvaltning inom och utanför EU. På rådets dagordning står även antagandet av slutsatser om en strategi för biologisk mångfald fram till 2020 samt antagandet av slutsatser om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050.

EU-minister Birgitta Ohlsson ska samråda med nämnden inför rådet för allmänna frågor den 21 juni om förberedelserna inför Europeiska rådet den 24 juni, där den ekonomiska situationen i EU och migrationsfrågor förväntas att stå i centrum.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 54 88