Pressmeddelande

EU-nämnden i korthet

Publicerat: 28 januari 2011 klockan 00.00

EU-minister Birgitta Ohlsson samrådde i dag med EU-nämnden inför mötet i allmänna rådet den 31 januari. EU-ministern fick stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt inför rådets diskussion om utkastet till slutsatser för Europeiska rådets möte den 4 februari. S, MP och V respektive SD lämnade skilda avvikande meningar avseende EU:s energipolitik som omfattas av dagordningen för Europeiska rådets möte.
Kabinettssekreterare Frank Belfrage samrådde idag med EU-nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågorden 31 januari. Kabinettssekreteraren fick stöd i nämnden för regeringens upplägg inför fortsatta diskussioner vad gäller dels Iran och dels relationen till EU:s strategiska partner, däribland Ryssland. Vidare gav nämnden sitt stöd för regeringens ståndpunkt inför antagande av rådsslutsatser om Libanon, Sudan, Elfenbenskusten och Sahel samt om religions- och trosfrihet. Inför antagandet av rådsslutsatser om den politiska utvecklingen i Vitryssland fick regeringen EU-nämndens stöd, med avvikande mening från S, MP och V gällande viseringsfrihet och viseringsavgifter. Nämnden gav även sitt stöd inför antagande av rådsslutsatser rörande den politiska utvecklingen i Tunisien samt inför ett beslut om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med anledning av situationen i Tunisien.
Regeringen representerades i dag av EU-minister Birgitta Ohlsson och kabinettssekreterare Frank Belfrage.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdagen den 2 februari för samråd inför Europeiska rådet.

Riksdagen Pressekreterare, 08-786 40 00