Pressmeddelande

Konstitutionsutskottet föreslår Lars Lindström som ny JO

Publicerat: 27 januari 2011 klockan 00.00

Ett enhälligt konstitutionsutskott beslutade i dag att föreslå riksdagen att välja lagmannen Lars Lindström till justitieombudsman (JO).

Lars Lindström är född 1949. Han har tidigare tjänstgjort bl.a. i Justitiedepartementet och hos Riksåklagaren och deltagit i statliga utredningar. Sedan 1993 har han varit rådman och chefsrådman vid allmänna domstolar och han är sedan 2001 lagman i Solna tingsrätt. 

Lars Lindström väntas tillträda som JO den 1 juni 2011.

Ytterligare upplysningar

Bertil Wennberg, kanslichef i konstitutionsutskottet, telefon 08–786 44 60

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54