Pressmeddelande

Pressinbjudan: Socialförsäkringsutskottets ledamöter presenterar vårens frågor

Publicerat: 24 januari 2011 klockan 00.00

En pressträff med representanter för partierna i riksdagens socialförsäkringsutskott hålls den 27 januari i utskottets sessionssal. Utskottet kommer att informera om sitt arbete och svara på frågor inom sitt område.

Tid: Torsdag den 27 januari kl. 10.00–11.00
Lokal: RÖ4-43, ingång Riksgatan 2

Frågor som hör till utskottets område är bland annat:

– Sjukförsäkring: sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning – Arbetsskadeförsäkring – Allmänna pensioner inkl. premiepensionssystemet, bostadstillägg, efterlevandeförmåner och äldreförsörjningsstöd – Ekonomisk familjepolitik: barnbidrag, föräldraförsäkring, vårdnadsbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag – Asyl och flyktingpolitik, arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring – Svenskt medborgarskap – Socialavgifter – Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen – Migrationsverket

Ackreditering

Tag med riksdagens pressackreditering!Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Ytterligare upplysningar

Karin Laan, kanslichef i utskottet, telefon 08-786 42 19 eller Anita Hammar, utskottsassistent, telefon 08-786 63 54.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54