Pressmeddelande

Årlig tillväxtrapport, Malta, uppföljning av Europeiska rådets möte

Publicerat: 13 januari 2011 klockan 00.00

EU-nämnden den 17 januari

– Årlig tillväxtrapport – Malta – Uppföljning av Europeiska rådets möte

EU-nämnden sammanträder måndagen den 17 januari klockan 13.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter. 

Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden inför Ekofin-rådets möte den 18 januari. På mötet väntas det ungerska ordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram för Ekofinrådet under det kommande halvåret. På mötet förväntas ministrarna diskutera dels uppföljningen av Europeiska rådets möte den 16–17 december, dels kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt”. Rådet väntas besluta om huruvida Malta vidtagit effektiva åtgärder inom ramen för det pågående underskottsförfarandet. På dagordningen står även en diskussion om kommissionens första årliga tillväxtrapport, som är en del av den europeiska terminen.

Riksdagen Pressekreterare, 08-786 40 00