Pressmeddelande

EU:s budget 2012, ekonomisk styrning, Europa 2020

Publicerat: 9 februari 2011 klockan 00.00

EU-nämnden den 11 februari

– EU:s budget 2012 – Ekonomisk styrning – Europa 2020

EU-nämnden sammanträder fredagen den 11 februari klockan 09.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden inför Ekofin-rådets möte den 15 februari. På rådets dagordning står antagandet av slutsatser rörande dels prioriteringar i EU:s budget för 2012, dels uppföljningen av EU 2020-strategin på det makroekonomiska och finanspolitiska området. Rådet väntas vidare diskutera lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning, möjliga ändringar av sparandedirektivet samt antibedrägeriavtal med länder utanför EU. Vidare väntas rådet besluta om de pågående underskottsförfarandena mot Finland, Danmark, Cypern och Bulgarien samt enas om ett mandat inför G20:s finansministermöte den 18–19 februari. På rådets dagordning står också antagandet av en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida kommissionens ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för 2009 eller ej.

Utbildningsminister Jan Björklund ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 14 februari. På rådets dagordning står antagande av slutsatser om utbildningens roll i genomförandet av Europa 2020-strategin och en riktlinjedebatt om uppfyllandet av de gemensamma målen på utbildningsområdet i Europa 2020-strategin.

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 40 00