Pressmeddelande

EU-nämnden i korthet

Publicerat: 25 februari 2011 klockan 00.00

Närings- och energiminister Maud Olofsson samrådde i dag med EU-nämnden inför mötet i energirådet den 28 februari.

Regeringen fick nämndens stöd inför rådets antagande av slutsatserna om energistrategin 2011-2020 samt energiinfrastrukturen för 2020 och framåt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde i olika avseenden avvikande meningar. Nämnden kunde även ställa sig bakom regeringens position inför diskussionen om energirådets bidrag till EU:s planeringstermin. Nämnden betonade att det är viktigt att regeringen arbetar för att EU finner en gemensam metod att mäta energieffektivisering på. 

Regeringen representerades i dag av närings- och energiminister Maud Olofsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 4 mars för samråd inför rådet för konkurrenskraft och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 54 88