Pressmeddelande

Skatteutskottet vill att regeringen ser över skatten på diesel

Publicerat: 18 februari 2011 klockan 00.00

Trots att all diesel inom EU numera är svavelfri har Sverige en lägre skatt på vår egen diesel, MK1. Skatteutskottet vill därför att regeringen ser över möjligheten att minska skatteskillnaden mellan europadiesel och MK1. I dag är skatteskillnaden 40 öre per liter. Därmed stödjer utskottet en motion från Moderaterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

I Sverige finns miljöklasserna 1, 2 och 3 för diesel. En lägre klass innebär en ur miljösynpunkt bättre produkt. Nästan all diesel som säljs i Sverige är MK1, miljöklass 1. Europadiesel uppfyller bara miljökraven i miljöklass 3, vilket beror på att europadieselns partikelutsläpp kan påverka miljö och hälsa. Genom en ökad användning av partikelfilter i dieseldrivna fordon kan utsläppen av dessa partiklar minska.

Skatteskillnaden mellan diesel i miljöklass 1 och i miljöklass 3 minskades redan 2008. Då höjdes skatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre. Men utskottet anser att det nu kan vara aktuellt att se över om skillnaden i skatt bör minska ytterligare. Europadieseln har blivit renare och dess partikelutsläpp begränsas allt mer genom användning av partikelfilter. Utskottet föreslår därför att riksdagen ber regeringen att undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden.

S, MP och V vill inte ändra på skatteskillnaden

Bakom förslaget står utskottsledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Utskottsledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte ändra på skatteskillnaden eftersom det kan medföra att partikelutsläppen ökar.

För mer information

Ring Olof Åkerrén, föredragande i skatteutskottet, telefon 08-786 49 75.

Skatteutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 9 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Skatteutskottet betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000