Pressmeddelande

Civilutskottet vill att regeringen berättar vad den gjort för att lax och ål ska kunna vandra

Publicerat: 17 februari 2011 klockan 00.00

Riksdagen gav för fem år sedan regeringen ett uppdrag som rörde laxens vandringsvägar. Regeringen skulle undersöka om det går att ändra reglerna så att kraftverksföretagen blir skyldiga att bygga till exempel laxtrappor. Regeringen har inte återkommit i sakfrågan. Ett enigt civilutskott vill därför att regeringen omgående redovisar vad den hittills har gjort och vilka åtgärder som den planerar att vidta med anledning av uppdraget. Nu gäller det inte bara lax utan även ål och annan fisk som vandrar.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av tre motioner från Socialdemokraterna och Moderaterna. Utskottet håller med om att det är viktigt att ta till vara och återställa områden i vattendrag där fisken leker. Det är också viktigt att ta bort hinder för till exempel lax och ål så att den fisk som vandrar kan ta sig till dessa områden.

Regeringens försening är inte försvarlig

Det är inte försvarligt att regeringen låtit bli att återkomma till riksdagen, tycker utskottet. Man vill därför att regeringen omgående redovisar vad den hittills har gjort och vilka åtgärder som den planerar med anledning av det fem år gamla uppdraget.

Det gamla uppdraget var främst inriktat på hoten mot laxens vandringsvägar. De nu aktuella motionerna pekar på att motsvarande problem gäller även för ålbeståndet. Utskottet vill därför att regeringens överväganden och redovisning är mer generellt inriktat på fisk som vandrar.

För mer information

Ring Peter Scharmer, föredragande i civilutskottet, på telefon 08-786 46 61. Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 3 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Mer om ärendet

Civilutskottets betänkande 2010/11:CU17 Naturresursfrågor och vattenrätt

Riksdagens beslut våren 2006 (2005/06:BoU11)

Magnus Korkala Informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000