Pressmeddelande

Forskningen om skolan behöver utvecklas

Publicerat: 7 april 2011 klockan 00.00

Nya resultat inom skolforskningen måste förmedlas vidare till dem som arbetar inom skolan och omsättas i praktiken på ett mer effektivt sätt än i dag. Det anser ett enigt utbildningsutskott, som vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att det ska bli möjligt. Utskottet anser också att fler yrkesverksamma lärare bör få möjlighet att forska.

Utskottet anser att undervisningen och de pedagogiska metoderna i skolan bör stå på en solid vetenskaplig grund. Därför bör riksdagen ge regeringen i uppdrag se till att de institutioner som bedriver skolforskning får en starkare och tydligare samverkansuppgift. På så sätt vill utskottet garantera att nya forskningsresultat verkligen förmedlas vidare till skolorna och omsätts i praktiken. Utskottet anser dessutom att fler yrkesverksamma lärare bör få möjlighet till egen forskning, antingen som en del av eller parallellt med det egna arbetet. Förslaget betyder att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna. 

Utskottet konstaterar att det redan pågår åtgärder i den här riktningen. Bland annat har regeringen den 24 februari 2011 beslutat om fortsatt satsning på forskarskolor för lärare och förskollärare.

För mer information

Ring Mimmi Lapadatovic, föredragande i utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 39.

Utbildningsutskottets ledamöter

Datum för debatt och beslut är inte ännu bestämt.

Dokument

 

Johanna Blomqvist Informationsenheten, , 08-786 47 34, 020-349 000