Pressmeddelande

Konstitutionsutskottets öppna utfrågningar om granskningsärenden inleds

Publicerat: 4 april 2011 klockan 00.00

Inom ramen för konstitutionsutskottets (KU) granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning håller KU under våren öppna utfrågningar. De inleds med fyra utfrågningar den 5 respektive 7 april.

Tid: Tisdag den 5 april klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Klockan 11.00 Mats Svegfors, vd för Sveriges radio och Cilla Benkö, vice vd för Sveriges radio

Regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster

Klockan 12.00 Lars-Göran Svensson, f.d. ansvarig utgivare för Uppdrag granskning Försök från Utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television

Tid: Torsdag den 7 april klockan 9.00 Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
Klockan 9.00 Jan-Olof Selén, f.d. generaldirektör för Sjöfartsverket och Maria Gelin, f.d. avdelningschef vid Sjöfartsverket Regeringens agerande kring avtal om svavelutsläpp i Östersjön

Klockan 10.00 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket

Ytterligare utfrågningar följer under våren.

Webb-tv och tv

Utfrågningarna kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.

Kontaktperson

Peder Nielsen, bitr. kanslichef konstitutionsutskottet, telefon 08-786 4072, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54