Pressmeddelande

EU-nämnden i korthet

Publicerat: 27 oktober 2010 klockan 00.00

Statsekreteraren Hans Lindblad samrådde i dag med EU-nämnden inför rådets behandling av EU:s budget för 2011 den 11 november.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor väntas ge det belgiska ordförandeskapet ett förhandlingsmandat inför förlikningsmötet med Europaparlamentet. Förlikningsmötet kommer att äga rum parallellt med rådets möte och rådet väntas därefter anta resultatet av förhandlingarna. EU-nämnden ställde sig bakom regeringens position. Miljöpartiet och Vänsterpartiet anmälde avvikande mening.

Regeringen representerades i dag av statssekreteraren Hans Lindblad.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 5 november för samråd inför rådet för rättsliga och inrikes frågor samt rådet för konkurrenskraft.

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 54 88