Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar parlamentsval i Azerbajdzjan

Publicerat: 4 november 2010 klockan 00.00

Fem riksdagsledamöter ingår i en internationell parlamentarisk delegation som övervakar parlamentsvalet i Azerbajdzjan på söndag den 7 november.

Den internationella delegationen består av ledamöter från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa), Europarådets parlamentariska församling sant Europaparlamentet. Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Valövervakningen sker i vissa utvalda delar av landet. De svenska ledamöternas uppgift är att på plats i olika vallokaler övervaka valtillfället, förseglingen av röstsedlarna och rösträkningen.

Från riksdagens Europarådsdelegation deltar Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och från riksdagens OSSE-delegation Annelie Enochson (KD), Fredrick Federley (C) samt Marie Nordén (S).

Presskonferens

På måndag den 8 november hålls en presskonferens i Baku om erfarenheterna från övervakningen av parlamentsvalet.

Mer information om de parlamentariska församlingarna och valövervakningen kan läsas på organisationernas hemsidor: www.oscepa.dk www.assembly.coe.int www.nato-pa.int

Mer information

Kontakta Ingrid Tollin, Riksdagens internationella kansli, tel. 070-399 77 25.

Riksdagsledamöternas mobilnummer

Annelie Enochson (KD) 070-655 06 50 Fredrick Federley (C) 070-669 73 82 Marie Nordén (S) 070-221 59 65 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) 070-513 43 71

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54, 070-817 67 06