Pressmeddelande

Riksdagsledamöter övervakar mellanårsval i USA

Publicerat: 2 november 2010 klockan 00.00

Tre riksdagsledamöter ingår i en delegation från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) som övervakar mellanårsvalet i USApå tisdag den 2 november. Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Valövervakningen sker i vissa utvalda delar av landet. De svenska ledamöternas uppgift är att på plats i olika vallokaler övervaka valtillfället, förseglingen av röstsedlarna och rösträkningen.

Från riksdagens OSSE-delegation deltar Åsa Lindestam (S) och Fredrick Federley(C) samt Håkan Juholt (S).

Ledamöterna kommer att vara utplacerade ute i landet: Fredrick Federley (C) i Philadelphia, Håkan Juholt (S) i Virginia och Åsa Lindestam (S) i Colorado.

Presskonferens

På onsdag den 3 november hålls en presskonferens i Washington DC om erfarenheterna från mellanårsvalet i USA.

Mer information om OSSE:s parlamentariska församling och valövervakningen kan läsas på organisationens hemsida: www.oscepa.dk.

Mer information

Närmare information kan fås av Fanny Labory, Riksdagens internationella kansli, tel. 070-356 26 81.

Riksdagsledamöternas mobilnummer

Fredrick Federley (C) 070-669 73 82
Håkan Juholt (S) 070-530 42 61
Åsa Lindestam (S) 070-600 80 13

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54, 070-817 67 06