Pressmeddelande

Utvidgningen, fredsprocessen i Mellanöstern, fiskekvoter för 2011

Publicerat: 8 december 2010 klockan 00.00

EU-nämnden den 10 december

– Utvidgningen – Fredsprocessen i Mellanöstern – Fiskekvoter för 2011

EU-nämnden sammanträder fredagen den 10 december klockan 09.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska utrikesminister Carl Bildt, EU-minister Birgitta Ohlsson samt It- och regionminister Anna-Karin Hatt informera och samråda med EU-nämnden inför allmänna rådets möte den 14 december. På rådets dagordning står antagandet av rådslutsatser om utvidgningen och om förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer samt information om sammanhållningspolitiken. Rådet kommer vidare att förbereda Europeiska rådets möte dels den 16—17 december, dels den 4 februari 2011.

Utrikesminister Carl Bildt ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 13 december. På rådets dagordning står diskussioner om västra Balkan, Afghanistan, EU:s relationer till strategiska partners, Moldavien samt OSSE. Rådet väntas även behandla den politiska utvecklingen i Somalia, folkomröstningen i Sudan samt fredsprocessen i Mellanöstern.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 13–14 december. Rådet väntas nå en politisk överenskommelse om tillåtna fångstmängder och kvoter av fiskebestånden för 2011. Rådet väntas även nå en politisk överenskommelse om orienteringspriser för 2011 för vissa fiskslag samt hålla en riktlinjedebatt om den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020.

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 54 88