Pressmeddelande

Resultatet av riksdagsvalet står fast – inget omval

Publicerat: 17 december 2010 klockan 00.00

Det blir inte omval eller rättelse i någon annan form i 2010 års riksdagsval. Det meddelade en enig Valprövningsnämnd i dag vid en presskonferens.

Valprövningsnämnden har vid sitt sammanträde i dag behandlat de ärenden som rör överklagande av riksdagsvalet den 19 september 2010.

Riksdagsvalet överklagades i 21 av landets 29 valkretsar och Valprövningsnämnden har prövat 117 överklaganden. I tidigare val har det brukat vara ett tiotal överklaganden.

Valprövningsnämnden har i ett antal ärenden funnit att det i samband med valet förekommit olika slags fel. Typiska sådana fel har varit

– förtidsröster har av misstag blivit liggande kvar hos mottagande kommun och inte skickats för rösträkning, – felaktiga budröster har godkänts, – röster har underkänts på felaktiga grunder och – felaktig avprickning i röstlängd.

När väl fel konstaterats prövar nämnden om felet med fog kan antas ha inverkat på valutgången.

Felen har avsett ganska få röster men marginalen till sista mandatet var i två valkretsar också liten; i Värmlands län 7 röster och i Göteborgs kommun 19 röster.

Enligt utlåtande av professor Svante Linusson är dock sannolikheten för att felen inverkat på valutgången i dessa två valkretsar så liten som 1 på 9 miljoner respektive 1 på 3 miljoner.

Valprövningsnämnden har därför bedömt att varken felen i de nämnda valkretsarna eller i någon annan valkrets med fog kan antas ha inverkat på valutgången. Därmed blir det inte fråga om omval eller rättelse i någon annan form i 2010 års riksdagsval.

Valprövningsnämnden avser att under januari 2011 behandla ärendena som rör överklagande av kommun- och landstingsvalen den 19 september 2010.

Kontaktpersoner

Bengt-Åke Nilsson, ordförande i Valprövningsnämnden, telefon 070-2404485

Nina Pripp, ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden, telefon 073-2011394

(De nås efter presskonferensen som startade kl 15.00)

 

Maria Skuldt Pressekreterare, 08-786 40 54, 070-817 67 06