Pressmeddelande

Socialutskottet vill se riktlinjer för bemanning inom demensvården

Publicerat: 15 december 2010 klockan 00.00

Socialutskottet vill att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården. Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna reserverar sig. Tillkännagivandet kommer i samband med att utskottet säger ja till regeringens förslag om pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg i budgetproposition.

I Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010” föreslås inte någon bemanningsnivå inom demensvården. Men socialutskottet har tagit del av en rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Där framgår det att det går att fastställa riktlinjer för lämplig bemanning för vård av och omsorg om demenssjuka. Rapporten visar även hur bemanningen kan anpassas till lokala förhållanden.

Vill ge Socialstyrelsen nytt uppdrag

Utskottet vill därför att regeringen nu ger Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera sina nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning. Utskottsmajoriteten består av ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  Utskottsmajoriteten menar att bemanningen inom demensvården ofta är otillräcklig. När det sparas på äldreomsorgens personal drabbas kvaliteten i äldreomsorgen. Människors närvaro och omsorg kan inte ersättas av larm, larmmattor och låsta dörrar.

M, FP, C och KD menar att utskottsmajoriteten misstolkat underlaget

Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna menar att utskottsmajoriteten misstolkat Äldrecentrums rapport, som tvärtom framhåller att lämplig bemanning inte kan översättas till norm eftersom en anpassning bör ske till lokala förhållanden. Det är de äldres individuella behov som måste ligga till grund för bemanningen i boendena. Såväl de lokala förhållandena som de boendes individuella behov varierar mellan olika vård- och omsorgsboenden. Dessutom har kommunerna ett omfattande ansvar för att erbjuda en vård och omsorg av god kvalitet.

För mer information

Ring Anna Rune, föredragande i socialutskottet, på telefon 08-786 41 90. Socialutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt

Fredagen den 17 december. Beslut fattas måndagen den 20 december. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Alf Kronvall Informationsenheten, 08-786 51 38, 020-349 000