Pressmeddelande

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Publicerat: 10 december 2010 klockan 00.00

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 15 december klockan 13.00. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte den 16–17 december.

På dagordningen för mötet står den ekonomiska politiken. Europeiska rådet väntas bland annat fatta beslut om den huvudsakliga utformningen av en permanent krismekanism samt om en begränsad fördragsändring som krävs för en sådan mekanism.

EU-nämndens ordförande Carl B. Hamilton (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och övriga ledamöter inbjuder intresserade att följa samrådet från läktaren till Skandiasalen (N3), ingång från Mynttorget 1A. Ackrediterade journalister har i mån av plats tillträde till Skandiasalen.

Sammanträdet sänds även på storbilds-tv vid ingången till Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7A, och via webb-tv på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se. Se www.svt.se/svtforum för eventuella tv-sändningar.

Lars Söderlind Pressekreterare, 08-786 54 88