Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen årligen i budgetpropositionen bör redogöra för vilka

2021-02-24

Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 95 kB) Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 115 kB)

med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för

2021-02-24

Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkända infrastrukturinvesteringar ska definieras som infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2020/21:FiU18

Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 80 kB)