Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2021/22:60 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2021/22:60 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsnyttan alltid ska stå i fokus för ägarstrategin samtidigt som företagen bedrivs


Utskottsberedning: NU

Motion 2021/22:60 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2021/22:60 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

med anledning av prop. 2020/21:214 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingar i allmän domstol

Motion 2021/22:59 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2021/22:59 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:214 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingar i allmän domstol 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:214 i den del som handlar om att hovrätterna alltid ska få avgöra ett tvistemål

2021-09-21

Motion 2021/22:59 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 93 kB) Motion 2021/22:59 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Kvinnors situation i USA

Interpellation 2021/22:2 av Yasmine Posio (V)

Interpellation 2021/22:2 Kvinnors situation i USA av Yasmine Posio V till Utrikesminister Ann Linde S När kvinnor och flickor i vår omvärld utsätts för diskriminering, våld och sexuella övergrepp och inte har rätt att bestämma över sin egen sexualitet och kropp reagerar regeringen, med rätta, oftast väldigt starkt. Det

Inlämnad: 2021-09-15 Svarsdatum: 2021-09-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2021/22:2 av Yasmine Posio (V) (pdf, 100 kB)