Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av prop. 2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

Motion 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:41 Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2022/23:41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Inlämnad: 2023-01-27 Förslag: 2
Utskottsberedning: SkU

Motion 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2022/23:2315 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Motion 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen bör benämnas lag om produkters och tjänsters tillgänglighetRiksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Inlämnad: 2023-01-27 Förslag: 3
Utskottsberedning: SoU

Motion 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Fetma som marknad för nätläkare

Interpellation 2022/23:160 av Karin Rågsjö (V)

Interpellation 2022/23:160 Fetma som marknad för nätläkare av Karin Rågsjö V till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Dagens Nyheter har nyligen rapporterat om nya aptitreglerande läkemedel mot fetma som gör det lättare att gå ned i vikt se https:www.dn.se/sverige/overvikt-ny-marknad-for-natlakare/Dessa nya läkemedel

Inlämnad: 2023-01-25 Besvarare: Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

Interpellation 2022/23:160 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 101 kB)