Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken - bristande tillförlitlighet

Motion 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska följa upp tidigare

2021-05-07

Motion 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

med anledning av proposition 2020/21: 183 Utfodring av vilt

Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av proposition 2020/21: 183 Utfodring av vilt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om utfodring av vilt i första hand ska regleras direkt mellan markägare, arrendatorer och jägare och

2021-05-07

Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Bristen på rastplatser för yrkesförare

Interpellation 2020/21:712 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:712 Bristen på rastplatser för yrkesförare av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Rastplatser utmed våra vägar spelar en viktig roll för att bilister ska erbjudas möjlighet till en stunds rast och avkoppling. För yrkesförare är denna möjlighet till en stunds avkoppling än

Inlämnad: 2021-05-07 Svarsdatum: 2021-05-25 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:712 av Thomas Morell (SD) (pdf, 86 kB)

Sverigedemokraternas ledamöter

Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.