Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Läget för demokratin i Ungern

Skriftlig fråga 2019/20:1441 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2019/20:1441 Läget för demokratin i Ungern av Tina Acketoft L till Utrikesminister Ann Linde S I en dom från EU-domstolen nyligen anser domstolen att Ungerns förfarande med att hålla kvar asylsökande i en zon mot gränsen till Serbien inte är överensstämmande med EU-lagstiftning. De asylsökande hålls kvar som i limbo

Inlämnad: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1441 av Tina Acketoft (L) (pdf, 89 kB)

med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skollagen när det gäller bestämmelser om


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Det nordiska samarbetet och vägen framåt ur coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1430 av Arman Teimouri (L)

Fråga 2019/20:1430 Det nordiska samarbetet och vägen framåt ur coronakrisen av Arman Teimouri L till Statsrådet Anna Hallberg S Våra nordiska grannar lättar nu på en del av de restriktioner som införts under pandemin för att minska smittspridningen. Man planerar inför en gradvis öppning av ländernas gränser och sneglar

Inlämnad: 2020-05-27 Svarsdatum: 2020-06-03 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1430 av Arman Teimouri (L) (pdf, 90 kB)