Yngve Wernersson (S)

Yngve Wernersson (S)

Tidigare ersättare

Parti Socialdemokraterna
Titel metallarbetare
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1992-05-22

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-02-03 – 1992-05-22
  • Ersättare 1991-10-05 – 1991-11-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1992-02-13 – 1992-05-22
  • Suppleant 1991-10-15 – 1991-11-29
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1992-02-13 – 1992-05-22
  • Suppleant 1991-10-08 – 1991-11-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1992-02-13 – 1992-05-22

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:T23 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Mot bakgrund av televerkets beslut om omfattande förändringar i taxestrukturen, som bl.a. innebar kraftiga prishöjningar


Utskottsberedning: -1991/92:TU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi85 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi85 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Bekämpa arbetslösheten i Västmanland Arbetslöshetens nota i Västmanland är 7,8 miljoner om dagen. Fördelat per västmanlänning


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m.

Motion 1991/92:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub75 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:157 Vissa gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor m.m. Riksdagen beslutade våren 1991 på grundval av proposition l990/91:85 Växa med kunskaper att alla utbildningar i gymnasiet ska vara treåriga och att en kärna av allmänna


Utskottsberedning: -----1991/92:UbU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.