William Petzäll (-)

William Petzäll (-)

Valkrets Dalarnas län
Född år 1988
Avliden den 1 september 2012

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2012-09-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2010-10-04 – 2012-09-01
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2010-10-19 – 2011-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2010-11-02 – 2011-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2010-11-26 – 2011-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 – 2011-09-29
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2010-10-13 – 2011-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Lång utredningstid beträffande betänkandet (SOU 2011:35) Bättre insatser vid missbruk och beroende

Skriftlig fråga 2011/12:468 av Petzäll, William (-)

den 15 mars Fråga 2011/12:468 Lång utredningstid beträffande betänkandet SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende av William Petzäll till statsrådet Maria Larsson KD Den 30 juni avslutade missbruksutredningen sitt arbete och den 15 oktober var slutdatumet för remissinstanserna att lämna synpunkter.

Inlämnad: 2012-03-15 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Narkomaners situation i Ryssland

Skriftlig fråga 2011/12:459 av Petzäll, William (-)

den 8 mars Fråga 2011/12:459 Narkomaners situation i Ryssland av William Petzäll till utrikesminister Carl Bildt M Ryssland är ett av de länder med flest injektionsmissbrukare och man uppskattar att cirka en miljon är hiv-positiva och landet står inför något som skulle kunna liknas vid en hiv-epidemi. Trots ovanstående

Inlämnad: 2012-03-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

En förbättrad beroendevård

Skriftlig fråga 2011/12:289 av Petzäll, William (-)

den 11 januari Fråga 2011/12:289 En förbättrad beroendevård av William Petzäll till statsrådet Maria Larsson KD Missbruksutredningen konstaterar att beroendepatienter behandlas illa och respektlöst i jämförelse med andra patientgrupper och vårdköerna är ofta på flera håll i landet oacceptabelt långa, något som

Inlämnad: 2012-01-11 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.