Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2020/21:897 av Jörgen Grubb (SD) 17 september 2021 Ideella föreningars läxhjälpsstöd
Interpellationsdebatt 2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M) 17 september 2021 Simundervisningen i skolan
Interpellationsdebatt 2020/21:863 av Alexandra Anstrell (M) 9 september 2021 Nedläggning av idrottsutbildningar
Interpellationsdebatt 2020/21:865 av Alexandra Anstrell (M) 9 september 2021 De gymnasiala idrottsutbildningarna

Dokument:

Studiestöd för fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:690 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 05094 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:690 av Pia Steensland KD Studiestöd för fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen är villiga att revidera studiestödsförordningen eller dess aktuella bilaga för

Svarsdatum: 2022-01-12 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:690 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 68 kB)

Framtidens forskningsisbrytare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:683 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/05034 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:683 Framtidens forskningsisbrytare av Pål Jonson M Pål Jonson har frågat statsrådet Eneroth om han avser att gå vidare med de förslag som presenteras i slutbetänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur SOU

Svarsdatum: 2022-01-12 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:683 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 67 kB)

Ombildningen av Mälardalens högskola

Svar på skriftlig fråga 2021/22:660 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 04 967 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:660 av Maria Nilsson L Ombildningen av Mälardalens högskola Maria Nilsson har frågat mig vilka ytterligare underlag regeringen har inhämtat avseende verksamhetens kvalitet på Mälardalens högskola. I den forskningspolitiska

Svarsdatum: 2021-12-23 Frågeställare: Maria Nilsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:660 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se