Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Tidigare utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-10-18

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-10-18
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Praktik på samtliga gymnasieprogram

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1445 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2017/18:1445 av Christian Holm Barenfeld M Praktik på samtliga gymnasieprogram Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att samtliga elever på gymnasiet ska erbjudas praktik. Det följer av bestämmelserna i 16 kap. 16 skollagen att ett yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1445 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 83 kB)

Förbättringar av de nationella proven på kort sikt

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1437 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/02614/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1437 av Boriana Åberg M Förbättringar av de nationella proven på kort sikt Boriana Åberg har frågat mig hur jag avser att säkerställa att de nationella proven ska vara ett över landet likvärdigt stöd till

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1437 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 80 kB)

Nationella prov

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1328 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2018/02350/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1328 av Boriana Åberg M Nationella prov Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att uppgifterna till de nationella proven ska nå skolorna på ett säkert sätt. Frågan är föranledd

Svarsdatum: 2018-05-30 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1328 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 83 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.