Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Tidigare utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-10-18

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-10-18
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Grova brottslingar i folkbildningsverksamhet

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1406 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/01590 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1406 av Jonas Andersson i Linghem SD Grova brottslingar i folkbildningsverksamhet Jonas Andersson i Linghem har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa att grova brottslingar inte gynnas och får en plattform

Svarsdatum: 2022-04-11 Frågeställare: Jonas Andersson i Linghem (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1406 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 68 kB)

Coronapandemins effekter på vuxna elevers kunskapsresultat och kompetens efter slutförd utbildning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1337 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2021/22:1337 av Ann-Christine From Utterstedt SD Coronapandemins effekter på vuxna elevers kunskapsresultat och kompetens efter slutförd utbildning Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig om jag känner till problematiken med coronapandemins effekter på vuxna elevers kunskapsresultat och kompetens efter

Svarsdatum: 2022-03-30 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1337 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 70 kB)

Livslångt lärande

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1323 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2022/01395 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1323 av Fredrik Christensson C Livslångt lärande Fredrik Christensson har frågat mig hur jag och regeringen avser att följa upp satsningen på livslångt lärande. Livslångt lärande är ett prioriterat område för regeringen.

Svarsdatum: 2022-03-30 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1323 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.