Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2020/21:249 av Jörgen Grubb (SD) 15 januari 2021 Bussning som integrationsåtgärd i skolan
Interpellationsdebatt 2020/21:195 av Kristina Axén Olin (M) 11 december 2020 En utredning om förskolan
Interpellationsdebatt 2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M) 11 december 2020 Omsättningen på rektorer
Interpellationsdebatt 2020/21:173 av Roger Haddad (L) 11 december 2020 Föräldrapåverkan på skolans personal

Skola som inte rättar fel

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1162 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:1146 av Björn Söder SD Bristande skolutbildning och fråga 2020/21:1162 av Markus Wiechel SD Skola som inte rättar fel Björn Söder har, mot bakgrund av uppgifter i Göteborgs-Posten den 22 december 2020 om att en elev i årskurs 1 inte fick sina fel i matematikboken rättade, frågat mig om jag anser att

Svarsdatum: 2021-01-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1162 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Bristande skolutbildning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1146 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:1146 av Björn Söder SD Bristande skolutbildning och fråga 2020/21:1162 av Markus Wiechel SD Skola som inte rättar fel Björn Söder har, mot bakgrund av uppgifter i Göteborgs-Posten den 22 december 2020 om att en elev i årskurs 1 inte fick sina fel i matematikboken rättade, frågat mig om jag anser att

Svarsdatum: 2021-01-11 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1146 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Gymnasieskolornas distansundervisning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1140 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:1140 av Markus Wiechel SD Gymnasieskolornas distansundervisning Markus Wiechel har frågat mig om vad jag menar med att regeringen har haft en kort förberedelsetid för att låta gymnasieskolor gå över till distansundervisning, och varför regeringen inte har agerat snabbare mot bakgrund av att en andra

Svarsdatum: 2021-01-04 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1140 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se