Ulrik Bergman (M)

Ulrik Bergman (M)

Tillgänglig ersättare

Parti Moderaterna
Valkrets Dalarnas län
Född år 1970

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2022-02-13

    • Riksdagsledamot

    • Ersättare 2021-12-02 – 2022-02-13
    • Civilutskottet

    • Extra suppleant 2021-12-02 – 2022-02-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

Dokument:

Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet

Interpellation 2021/22:263 av Ulrik Bergman (M)

Interpellation 2021/22:263 Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet av Ulrik Bergman M till Statsrådet Johan Danielsson S För att bygga nya bostäder och lokaler för näringslivet krävs fastighetsombildningar där Lantmäteriets tjänster behövs. Det har under ett flertal år pekats

Inlämnad: 2022-01-12 Besvarare: Statsrådet Johan Danielsson (S)

Interpellation 2021/22:263 av Ulrik Bergman (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lantmäteriets effektivitet samt möjligheten för kommuner att bli lantmäterimyndighet

Slopandet av det kommunala vetot

Interpellation 2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2021/22:239 Slopandet av det kommunala vetot av Mattias Bäckström Johansson SD till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot.

Inlämnad: 2021-12-21 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Slopandet av det kommunala vetot

Va-nätens renoveringsbehov

Interpellation 2021/22:210 av Ulrik Bergman (M)

Interpellation 2021/22:210 Va-nätens renoveringsbehov av Ulrik Bergman M till Statsrådet Ida Karkiainen S Det svenska vatten- och avloppssystemet börjar bli ålderstiget och funktionen blir alltmer svår att säkerställa över tid. Stora delar av systemet byggdes ut under 5070-talen och börjar nå sin tekniska livslängd. Ungefär

Inlämnad: 2021-12-10 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2021/22:210 av Ulrik Bergman (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Va-nätens renoveringsbehov

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.