Ulla Löfgren (M)

Ulla Löfgren (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Västerbottens län
Titel Ingenjör
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2004-11-01 – 2008-09-30
  • Ledig 2004-09-06 – 2004-10-31
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2004-09-05
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2008-09-30
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Valberedningen

  • Ledamot 2006-10-26 – 2008-09-30
  • Suppleant 2006-10-02 – 2006-10-25
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-19
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 2008-06-02 – 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2006/07:540 av Löfgren, Ulla (m) 5 juni 2007 Den byråkratiska miljöprövningen
Debatt om förslag 2005/06:NU20 30 maj 2006 Statens stöd till regional projektverksamhet
Interpellationsdebatt 2005/06:245 av Löfgren, Ulla (m) 14 mars 2006 Statens ansvar vid översvämningskatastrofer

med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

Motion 1995/96:Sk55 av Åke Sundqvist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk55 av Åke Sundqvist m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk- politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet Höjd bensinskatt Den socialdemokratiska regeringens proposition innehåller ytterligare ekonomiska belastningar där medborgarna drabbas av höga skatter inom olika


Utskottsberedning: --1995/96:SkU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi85 av Ulla Löfgren m.fl. (m, fp, kds, c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi85 av Ulla Löfgren m.fl. m, c, fp, kds med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Det nya ersättningssystemet för rovdjursrivna renar infördes den 1 januari


Utskottsberedning: -1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m.

Motion 1995/96:Bo20 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo20 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet m.m. Förlängd befrielse från fastighetsskatt Regeringen föreslår i propositionen bl a att fastighetsskatt inte skall tas ut för år 1997 såvitt gäller bostäder


Utskottsberedning: -1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se