Ulla Hoffmann (V)

Ulla Hoffmann (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Stockholms kommun
Titel informationssekreterare
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2004-03-01 – 2006-10-02
  • Suppleant 2003-03-12 – 2004-03-01
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-02-19
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 2003-02-20 – 2004-05-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A38 av Hans Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:A38 av Hans Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Den regionala utvecklingen Som regeringen själv konstaterar finns det stora skillnader mellan landets olika delar. Det gäller såväl samhällsstruktur som utvecklingskraft. Strukturförändringar i samhället


Utskottsberedning: ---------1994/95:AU13 1994/95:SkU28
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529)

Motion 1994/95:Sf19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen 1989:529 Propositionen I propositionen föreslås en rad ändringar i utlänningslagen, bl.a. bestämmelser om att utlänningars förväntade levnadssätt skall beaktas vid prövningen av uppehållstillstånd


Utskottsberedning: -------------1994/95:SfU16
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.

Motion 1994/95:So37 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:So37 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Propositionen innehåller förslag till ny lagreglering av verksamheten med transplantationer och obduktioner. När det gäller transplantationer från avlidna föreslår regeringen en modifierad


Utskottsberedning: ----1994/95:SoU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se