Tomas Högström (M)

Tomas Högström (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Västmanlands län
Titel postiljon
Född år 1954

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1993-11-08 – 1993-12-08
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1993-11-08 – 1993-12-08
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2005-10-27 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-10-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1993-11-08 – 1993-12-08
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-02-06
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-03-21
  • Ledamot 1996-02-07 – 1998-10-04
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2003-02-04 – 2005-10-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2005/06:430 av Johansson, Bengt-Anders (m) 8 juni 2006 Ansvaret för rovdjuren
Debatt om förslag 2005/06:UU16 17 maj 2006 Norden
Interpellationsdebatt 2003/04:323 av Billström, Tobias (m) 16 mars 2004 Skolverket
Debatt om förslag 2002/03:FIU25 22 maj 2003 Vakansstatistik (prop. 2002/03:95)

Dokument:

med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden

Motion 1999/2000:L22 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L22 av Rindborg, Stig m med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden Revisorsnämnden tillskapades den 1 juli 1995 och övertog då ansvaret för revisorsfrågorna från Kommerskollegium. De frågor nämnden arbetar med är tillsyn över registrerade


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi22 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi22 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår att CSN skall ges 20 miljoner kronor extra med hän- visning till att prognoserna i budgetpropositionen för år 2000 var osäker. Vi tillstyrker förslaget men vill understryka


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1999/2000:68 Vissa skolfrågor

Motion 1999/2000:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub17 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 1999/2000:68 Angående vissa skolfrågor 1 Inledning Problemen inom skolor och utbildningar är sådana att det kräver en mål- medveten och tydlig politik. Den socialdemokratiska regeringens oförmåga att fatta beslut och ta ställning även när


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se