Thomas Julin (MP)

Thomas Julin (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel tullmästare
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-05-22 – 2002-09-30
  • Ledig 2001-09-12 – 2002-05-21
  • Ordinarie 2001-04-27 – 2001-09-11
  • Ledig 2001-03-28 – 2001-04-26
  • Ordinarie 2000-12-19 – 2001-03-27
  • Ledig 2000-11-24 – 2000-12-18
  • Ordinarie 1995-11-16 – 2000-11-23
  • Ledig 1995-10-10 – 1995-11-15
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1995-10-09
  • Socialutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2001/02:SOU19 5 juni 2002 Folkhälsofrågor

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

Motion 2001/02:Sf44 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf44 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om maximalt tre år. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring om maximalt två år.


Utskottsberedning: 2002/03:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

Motion 2001/02:Sf39 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf39 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Schengensamarbetet och aspekter på begreppet


Utskottsberedning: 2002/03:SfU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö

Motion 2000/01:MJ30 av Thomas Julin (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ30 av Julin, Thomas mp med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa förtydliganden avseende utfasningen av kvicksilver senast till år 2003. 2.


Utskottsberedning: --2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.