Tanja Linderborg (-)

Tanja Linderborg (V)

Född år 1943
Avliden den 19 januari 2023

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-16

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2002-09-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Lagutskottet

  • Ordförande 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-02-01 – 2002-09-30
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2003-03-12 – 2006-10-16

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.
Debatt om förslag 2001/02:LU27 5 juni 2002 Partnerskap och adoption, m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Konsumenträttsliga frågor
Debatt om förslag 2001/02:LU16 20 mars 2002 Konsumenträttsliga frågor

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals

Motion 1994/95:L51 av Tanja Linderborg (v)

Motion till riksdagen 1994/95:L51 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals Vänsterpartiet har under lång tid förordat att barns rättigheter skall samlas i en särskild balk i svensk lagstiftning. Den skall ha sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter.


Utskottsberedning: ----1995/96:LU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m.

Motion 1994/95:So45 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:So45 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Vänsterpartiet tillstyrker i stort sett regeringens proposition. Hädanefter skall vårdavtal och samverkansavtal med enskilda läkare kunna styra vården. Det är ett mål att samverkansorgan


Utskottsberedning: ---1994/95:SoU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård

Motion 1994/95:So40 av Stig Sandström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1994/95:So40 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård Vänsterpartiet vill inledningsvis ta upp några allmänna synpunkter om den öppna psykiatriska vården eftersom den hänger samman med tvångsvården. Inte minst när regeringen tänker ha


Utskottsberedning: -------1994/95:SoU23
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.